HAITI HISTORIC PLACE

Coroanvirus Vaccine and Travel: UK becomes the first country to approve COVID-19 vaccine

RT HAITIANA

Haitiana Radio& Television (HRT) is a multimedia station owned by the Haitian American Foundation for Educational & Cultural Exchange (HAFECE). It serves Haitian communities around the world with programming and learning services of the highest quality, using multimedia to inform, educate, inspire, and entertain. It empowers individuals to achieve their potential and strengthen the social, democratic, and cultural health.

Loading...

RADIO TELE HAITIANA

LIVE 24/7 BROADCAST THE BEST SHOW 

RT.HAITIAN LIVE SHOW

Radyo Televizyon Ayisyana (RTA) se yon Estasyon Miltimedya. Se Fondasyon Ayisyen Ameriken pou Echanj Edikatif akKiltirel (HAFECE) ki Kreye l. Li la pou sèvi kominote ayisyen toupatou sou latè ak bon kalite pwogram ak bon kalite sèvis aprantisaj. Li sèvi avèk miltimedya pou enfòme, pou edike, pou pemèt moun amize yo epi devlope enspirayson yo.

studio, music, mixer

ALL COMING SOON NEW SHOW ON RT.HAITIANA

Rating:
4/5

ALL NEWS EDUCATION COMING THIS TV STATION RT HAITIANA

Rating:
4/5

CULTURE

Rating:
4/5

Que signifie éducation?

Rating:
4/5

What is the actual meaning of politics?

Rating:
4/5

RTA se yon sosyete prive, ki pa la pou fè pwofi. Li tankouyon salklas san fwontyè.  Li ofri materyèl edikatif ki kapab ede prepare ti moun ak jenn moun reyisi nan aktivite lekòl ak nan lavi chak jou. Li pran angajman pou pote pouvwa medya anndan sal klas akanndan lakay. Liede edikatè ak paran angaje elèv yo nan nouvo ak diferan fason moun aprann.

Rating:
4/5

RTA ofri yon pwogramasyon pou yon pakèt diferan gwoup daj, diferan enterè, diferan kalite gou. Chak jou telespeklatè, ak oditè yo atravè televizyon, radyo ak nouvèl sou entenèt, ap kapab eksplore nouvo konesans ak nouvo enfòmasyon, sou lasyans, sou listwa, sou lakilti, sou literati entènasyonal, sou zafè enfòmasyon piblik moun kapab fè konfyans.

Rating:
4/5

FOR THE LATEST NEWS UPDATE RADIO TELE HAITIANA IS HERE TO CHANGE HOW YOU SEE NOEWS

Alex McCandless

radio, studio, sound

Kayleigh Jennings

Dwayne Richards

Lorem ipsum dolor (2019)

Rating:
4/5

VIN KONNEN KI SA AYITI

Rating:
4/5

Lorem ipsum dolor (2019)

Rating:
4/5